TURISM

Frumuseţea peisajului, diversitatea gastronomică, tradiţiile, ospitalitatea proverbială a locuitorilor, existenţa unui număr mare de atracţii turistice pe un spaţiu restrâns, existenţa structurilor de cazare turistică moderne explică numărul mare de turişti care vizitează anual judeţul Suceava.

Federaţia Indernaţională de Turism a Jurnaliştilor şi Scriitorilor (FIJET) a decernat Premiul Internaţional POMME D’OR în 1975 acestei zone, cunoscută acum în întreaga lume.

Printre principalele atracţii turistice din judeţul Suceava se află Cetatea de Scaun a Sucevei, Mănăstirea Zamca, Hanul Domnesc, mănăstirile (Voroneţ, Putna, Suceviţa, Dragomirna, Humor, Slătioarei), chilia lui Daniil Sihastrul, Depresiunea Dornelor, Pietrele Doamnei şi rezervaţiile naturale.

Alături de acestea sunt casele memoriale (Nicolae Labiş, Ciprian Porumbescu, Ion Irimescu), muzeele (Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc, Muzeul Etnografic ”Tehnici Populare Bucovinene din Rădăuţi”, Muzeul de Artă Populară din Vatra Dornei, Centrul de ceramică neagră de la Marginea) ce se constituie într-o  bogată zestre literară, etnografică şi muzicală a judeţul.

În anul 2016 existau pe raza judeţului Suceava 343 structuri de cazare turistică cu o capacitate de cazare de 10610 locuri. Ponderea cea mai mare a capacităţii de cazare turistică existentă o deţin pensiunile urbane şi rurale (69,7%).

În anul 2016 judeţului Suceava a fost vizitat de 342710 turişti cazaţi, dintre aceştia 15,0% fiind turişti străini.

Indicele de utilizare a capacităţii de cazare în funcţiune în anul 2016 a fost de 27,5% pe total structuri de cazare turistică.

La sfârşitul anului 2016 judeţul Suceava dispunea de o reţea de cale ferată în exploatare cu o lungime totală de 526 km, din care 248 km era electrificată. Densitatea de 61,5 km / 1000 kmp teritoriu este mai mare decât cea la nivelul ţării (45,2 km/1000 kmp).

Reţeaua drumurilor publice avea, în anul 2016 o lungime de 3143 km, din care 627 km drumuri naţionale. Lungimea drumurilor publice modernizate se întinde pe 1787 km, din care 259 km sunt drumuri europene.

Densitatea reţelei de drumuri publice din judeţul Suceava la sfârşitul anului 2016 a fost de 36,7 km la 100 kmp teritoriu.