Solicitare Informații de Interes Public – Legea Nr. 544/2001

 

Solicitare date in baza legii 544/2001
Legislație:
Legea 544/2001
Legea 123/2002
Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii 544/2001:
Brînduşa Codău – şef serviciu
Tel.: 0230-523178, e-mail: tele@suceava.insse.ro

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC

LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE_GESTIONATE DE INSTITUTIE

Formulare:

Formular Tip-Model-de-solicitare-Legea-nr.-544-din-2001

Formular Tip-Model-de-reclamatie-administrativa-II-nu-s-a-raspuns-in-termen

Formular Tip-Model-de-reclamatie-administrativa-I-raspuns-negativ