Publicații statistice

Buletin statistic lunar noiembrie 2019

Buletin statistic lunar octombrie  2019

Buletin statistic lunar septembrie 2019

Buletin statistic lunar august 2019

Buletin statistic lunar iulie 2019

Buletin statistic lunar iunie 2019

Buletin statistic lunar mai 2019

Buletin statistic lunar aprilie 2019

Anuar editia 2018   CUPRINS

Breviar turistic editia 2018   CUPRINS

Buletin statistic lunar martie 2019

Buletin statistic lunar februarie 2019

Buletin statistic lunar ianuarie 2019

Buletin statistic lunar decembrie 2018

Buletin statistic lunar noiembrie 2018

Buletin statistic lunar octombrie 2018

Buletin statistic lunar septembrie 2018

Buletin statistic lunar august 2018

Buletin statistic lunar iulie 2018

Buletin statistic lunar iunie 2018

Buletin  statistic lunar mai 2018

Buletin statistic lunar aprilie 2018

Buletin statistic lunar martie_2018