Agricultură

 

Efectivele de animale (la 1 decembrie)

Fondul funciar, după modul de folosinţă, la 31 decembrie

Parcul de tractoare şi maşini agricole principale din agricultură, la 31 decembrie

Producţia agricolă animală

Producţia agricolă de bunuri şi servicii agricole

Producţia agricolă vegetală, la principalele culturi

Producţia medie la hectar la principalele culturi

Producţia totală de fructe, în anul

Suprafaţa cultivată cu principalele culturi