Locuinţe şi utilităţi publice

Canalizare publică şi spaţii verzi

Fondul de locuinţe

Reţeaua de distribuţie a apei potabile, in anul 2017

Reţeaua şi volumul gazelor naturale distribuite

Volumul de apă potabilă distribuită consumatorilor

Străzile orăşeneşti, la 31 decembrie 2017